ლექსიკონიs

stiff upper lip

მოკუმული ტუჩები (გადატ. მკაცრი, კარჩაკეტილი ადამიანი)

 

There is no culture of the stiff upper lip here; this is a place where love, hatred, joy and sorrow come tumbling forth without filter - აქ ”მოკუმული ტუჩების” ტრადიცია არ არსებობს; ეს ის ადგილია, სადაც სიყვარულს, სიძულვილს, სიხარულსა და წუხილს გაუფილტრავად გამოხატავენ [Independent, Shaun Walker, “The billionaire with a Georgian dream”]

კომენტარები: