ლექსიკონიs

stir up

  1. შეგულიანება, წაქეზება, იძულება;
  2. აღძვრა (ცნობისმოყვარეობის, ინტერესის);
  3. გამწვავება, გაღვივება, გაზვიადება, გაბერვა;

 

Even before Georgia won its independence from the Soviet Union, Russia was stirring up separatist sentiments in the country\'s Abkhazia and South Ossetia regions - საქართველოს აფხაზეთისა და სამხრეთ-ოსეთის რეგიონებში, რუსეთი სეპარატისტულ გრძნობებს იქამდეც აღვივებდა, ვიდრე თბილისი საბჭოთა კავშირისგან დამოუკიდებლობას მოიპოვებდა [RFE/RL, Brian WhitmoreRequiem For The Revolutions“]

The Russians will stir things up in Ukraine, where 8m people, or almost a sixth of the population, are ethnic Russians - რუსები სიტუაციას გაამწვავებენ უკრაინაშიც, სადაც 8 მილიონი ადამიანი, ანუ მოსახლეობის თითქმის მეექვსედი, ეთნიკური რუსია [The Economist, “Frozen conflicts: Europe’s unfinished business\"] 

კომენტარები: