ლექსიკონიs

stitch up

დავის მოგვარება

 

This involves kicking the Americans out, sidelining NATO, and allowing Russia and the big EU countries to stitch things up between them – ეს ამერიკელების განდევნის, ნატოს შეზღუდვისა და რუსეთისა და ევროკავშირის წევრების მიერ ერთმანეთთან დავის მოგვარების საშუალებას იძლევა [The Economist, “What Santa can bring Eastern Europe”]

კომენტარები: