ლექსიკონიs

strategic advantage

სტრატეგიული უპირატესობა

 

Russia\'s own information operations filled in a narrative favorable to its side of the case, removing Georgia\'s last hope for strategic advantage - თავად რუსეთის საინფორმაციო ოპერაციებმა ამ ისტორიის მისთვის სასარგებლო ნარატივი შექმნა, წაართვა რა საქართველოს სტრატეგიული უპირატესობის ბოლო იმედი [Foreign Policy; Robert HaddickThis Week at War: Lessons from Cyberwar I“]

კომენტარები: