თეზაურუსიs

Strategic Bargaining

სტრატეგიული გარიგება. ინტერაქცია იმ ადამიანსა და ჟურნალისტს შორის, რომელსაც მედიის მიმართ ინტერესი გააჩნია, მაგალითად, პოლიტიკოსსა და ჟურნალისტს შორის, რომლის შედეგადაც ორივე მხარე სარგებელს იღებს მომსახურების სანაცვლოდ: ჟურნალისტი ირებს ინფორმაციას, ხოლო პოლიტიკოსი - სახელის პოპულარიზაციას.

კომენტარები: