ლექსიკონიs

stray dog

ქუჩის, მაწანწალა, უპატრონო ძაღლი

 

Such an exotic menagerie is somewhat incongruous in an area where the primary non-livestock animal is the stray dog - ასეთი ეგზოტიკური ზოოპარკი ცოტა არ იყოს შეუფერებელია იმ ადგილისთვის, სადაც არაშინაური ცხოველი, ძირითადად, უპატრონო ძაღლების სახით გვხვდება [Independent, Shaun Walker, “The billionaire with a Georgian dream”]

კომენტარები: