ლექსიკონიs

streets ahead

გაცილებით წინ ყოფნა

 

Georgia is streets ahead of such neighbours as Russia, Armenia and Azerbaijan - საქართველო თავის მეზობლებზე - რუსეთზე, სომხეთსა და აზერბაიჯანზე - გაცილებით წინაა [The Economist, “Georgia's choice: Singapore or Brussels?”]

კომენტარები: