ლექსიკონიs

strike (cut) a deal

შეთანხმების მიღწევა, გაფორმება

 

With both men out of the way, having lost support from their voters, their successors [...], will strike a deal - ორივე პრეზიდენტი საქმეს ჩამოშორდა, ამომრჩევლების ნდობა დაკარგეს, მათი მემკვიდრეები [...] კი შეთანხმებას მიაღწევენ [The Economist, “Frozen conflicts: Europe’s unfinished business"]

კომენტარები: