ლექსიკონიs

strike a chord (with someone)

(ვინმეს) სულის მგრძნობიარე სიმებთან შეხება

 

I began to understand why he struck a chord with them - მე დავიწყე იმის გაცნობიერება, რატომ შეეხო ის მათი სულის მგრძნობიარე სიმებს [Financial Times, Neil Buckley, „Georgia’s billionaire premier“]

კომენტარები: