ლექსიკონიs

strike from \ off

ამოღება, ამოშლა, ამოგდება, განდევნა, ჩამორთმევა

 

The laws governing political parties are in your hands too: make them burdensome. That will sap the opposition’s energies - and if they make a single slip-up, you can always have their candidates struck from the ballot - თქვენს ხელშია ასევე კანონები პოლიტიკურ პარტიებზე: დაამძიმეთ ეს კანონები. ეს შეარყევს ოპოზიციის ენერგიას – და თუკი ისინი ერთ შეცდომას მაინც დაუშვებენ, თქვენ ყოველთვის შეძლებთ, მათი კანდიდატის ამოშლას საარჩევნო ბიულეტენიდან [The Economist, “How to rig an election”]

კომენტარები: