ლექსიკონიs

struggle (for)

(რაღაცისთვის) ბრძოლა

 

Eritrea and Timor Leste are cases where a struggle for external self-determination received widespread acceptance in the 1990s and 2000s - ერიტრეა და აღმოსავლეთ ტიმორი – ეს ის შემთხვევებია, როდესაც საგარეო თვითგამორკვევისთვის ბრძოლამ 1990-იან და 2000-იან წლებში უზარმაზარი მხარდაჭერა მოიპოვა [openDemocracy; Magdalena Frichova GronoAbkhazia and the promises of princes”]

კომენტარები: