ლექსიკონიs

succeed in

(რაიმე საკითხში) მიზნის, წარმატების მიღწევა

 

Even if the brave demonstrators in Tunisia or Egypt or elsewhere do succeed in permanently overthrowing their dictators, their prospects for lasting freedom have nothing to do with rhetorical support from Washington - მამაცმა დემონსტრანტებმა ტუნისსა და ეგვიპტეში (ან კიდევ სადმე სხვაგან) თავიანთი დიქტატორების პერმანენტულ დამხობაში წარმატებასაც რომ მიაღწიონ, უფრო ხანგრძლივ თავისუფლებასთან დაკავშირებულ მათ პერსპექტივას ვაშინგტონის სიტყვიერ მხარდაჭერასთან საერთო არაფერი აქვს [TIME, Massimo CalabresiIs the Arab World Ready for Democracy?”]

კომენტარები: