ლექსიკონიs

sugarcoat

შელამაზება, შერბილება

 

As happens with such powwows, much of it had the mark of the choreographed and the sugarcoated - საერთოდ, როგორც ასეთ თავყრილობებზე ხდება ხოლმე, ბევრ მომენტს დაგეგმილისა და შელამაზებულის ნიშანი დაჰყვებოდა [Eurasianet.org, Giorgi LomsadzeThe Misha Show, Live and Unedited“]

კომენტარები: