ლექსიკონიs

sui generis

იშვიათი, უნიკალური

 

The argument that Kosovo is sui generis is not a legal argument, but a political one - ის, რომ კოსოვოს შემთხვევა უნიკალურია - ეს არა იურიდიული, არამედ პოლიტიკური არგუმენტია [RFL/RL; Ahto LobjakasThe Kosovo Precedent“]

კომენტარები: