თეზაურუსიs

Super Agencies

სუპერსააგენტოები. მსოფლიო მასშტაბით მოქმედი მსხვილი სააგენტოები, რომლებიც ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციის სფეროში ეწევიან მომსახურებას.

კომენტარები: