ლექსიკონიs

surge

ტალღა

 

The relative success of Kosovo’s move to statehood has led some to dream and others to fear a surge of secession attempts around the world - კოსოვოს სახელმწიფოდ გარდაქმნის მეტნაკლებად წარმატებული ცდის შედეგად ზოგიერთებმა დამოუკიდებლობაზე ოცნება დაიწყეს, სხვებს კი იმის შიში გაუჩნდათ, რომ გამოყოფის მცდელობის ტალღა ამჟამად მთელ მსოფლიოს მოედებოდა [openDemocracy; Magdalena Frichova GronoAbkhazia and the promises of princes”]

კომენტარები: