თეზაურუსიs

Suture

"ნაკერის დადება". ტერმინი კინემატოგრაფიის თეორიიდან. 1970-იანი წლების სემილოგიური ტენდენციების ნაყოფი. აღნიშნავს ფილმში გამოყენებული საგნების წარმოჩენას იმგვარად, როცა საგნის ხატი ამცირებს ან საერთოდ აქრობს დელემას საგანსა და მის სახელდებას შორის. ნიშნის მნიშვნელობა გადმოიცემა ხატობრივად და არა ენობრივად.

კომენტარები: