ლექსიკონიs

sweep away \ off \ down

გაცამტვერება, დანგრევა

 

Georgia's capital once enchanted with its ramshackle old buildings. But now they're being swept away by the country's modernising president - საქართველოს დედაქალაქი ერთ დროს თავისი ნახევრადდანგრეული ძველი შენობებით იწონებდა თავს. მაგრამ ახლა მათ ქვეყნის მოდერნიზატორი პრეზიდენტი აცამტვერებს [Guardian, Luke Harding, “Georgia embraces democracy but destroys its past”]

კომენტარები: