ლექსიკონიs

swing (battleground) state

„მერყევი (საჭოჭმანო) შტატი“, სადაც საპრეზიდენტო არჩევნებში კენჭისყრის შედეგი ბოლო მომენტამდე გაურკვეველია, რადგან მთავარ პრეტენდენტებს გამარჯვების თანაბარი შანსები აქვთ

 

Jews and evangelicals are targeted in swing states – „მერყევ შტატებში“ სამიზნე ებრაელები და ევანგელისტები არიან [Guardian, Ewen MacAskill, “Fake pollsters' scare tactics target Obama”]

კომენტარები: