თეზაურუსიs

Symbolic Code

სიმბოლური კოდი. ნარატივის კოდებს შორის ერთ-ერთი, ფრანგი სემიოლოგის როლან ბარტის კლასიფიკაციის მიხედვით.

კომენტარები: