თეზაურუსიs

Synchronous Sound

სინქრონული ბგერა. ტერმინი აღნიშნავს ბგერის, ხმის დროში შესაბამისობას, სინქრონულობას ვიზუალურ ხატთან, გამოსახულებასთან ფილმწარმოებაში. სინქრონული ბგერის ეფექტი პირველად გამოყენებულ იქნა 1926 წელს "დონ ჟუანში".

კომენტარები: