თეზაურუსიs

Synergy

სინერგია. კომუნიკაციათმცოდნეობაში ეს ტერმინი აღნიშნავს ურთიერთობების დამყარებას მედიისა და კულტურის სფეროში მოქმედ ორგანიზაციებსა და ინსტიტუციებს შორის მედიური თუ კულტურული არტეფაქტების საერთო ძალისხმევით პოპულარიზაციის მიზნით.

კომენტარები: