თეზაურუსიs

Syntagm

სინტაგმა. ლოგიკურად დაკავშირებული ერთეულების კომბინაცია (ფერდინანდ დე სოსიური). იხილეთ Paradigm

კომენტარები: