ლექსიკონიt

tail off \ away

შემცირება, შემოკლება, შესუსტება

 

In summer the hot sunny days tail off into long bright evenings - ზაფხულში მზიანი ცხელი დღეები გრძელ, ნათელ საღამოებად მოკლდება [Independent, Shaun Walker, “If Sharon's not there, it ain't happening”]

კომენტარები: