ლექსიკონიt

tailor words to

მის (ამა თუ პირისთვის, წრისათვის) გასაგებ ენაზე ლაპარაკი

 

He was tailoring his words to his audience – პუბლიკას მის ენაზე ელაპარაკებოდა [The independent, Mary Dejevsky, “Russia's Georgian enclaves are not assets, but liabilities”]

კომენტარები: