ლექსიკონიt

take (swallow) the bait

ანკესზე წამოგება

 

Russia plainly wanted to lure Saakashvili into a war he couldn't win. So why did he take the bait? - რუსებს აშკარად სურდათ სააკაშვილის იმ ომში ჩათრევა, რომელსაც ის ვერ მოგებდა. მაშ, რატომ წამოეგო ის ანკესზე? [The Daily Beast, Owen Matthews, “Why McCain Loves Misha”]

კომენტარები: