ლექსიკონიt

take a line

(რაიმე) კურსის, მიმართულების, ხაზის გატარება, მხარდაჭერა

 

The EU takes a similar line - ევროკავშირიც ანალოგიურ კურსს ატარებს [The Economist,Degrees of control”]

კომენტარები: