ლექსიკონიt

take a stand

საკუთარი შეხედულების, პოზიციის დაცვა

 

Businesses fear that taking a stand will bring retribution: bureaucratic harassment, arbitrary tax demands or missing out on public contracts - საწარმოები, რომლებიც საკუთარ პოზიციას იცავენ, ისჯებიან: ბიუროკრატიული დევნა, საგადასახადო პრეტენზიები და სახელმწიფო დაკვეთების ხელიდან გაშვება [The Economist, “From Bolshevism to backhanders”]

კომენტარები: