ლექსიკონიt

take a toll

მძიმე დარტყმის, ზიანის მიყენება

 

Decades of official neglect, widespread poverty and an earthquake in 2002 have taken a heavy toll - სახელმწიფოს მხრიდან ათწლიანმა უყურადღებობამ, საყოველთაო სიღარიბემ და 2002 წლის მიწისძვრამ მას მძიმე დარტყმა მიაყენა [The Economist, “A new look for Old Tbilisi”]

კომენტარები: