ლექსიკონიt

take back

უკან წაღება, დაბრუნება

 

No conceivable force is going to take it back into Serbia against the will of the majority of its people - შეუძლებელია იმის წარმოდგენა, რომ რაიმე ძალა კოსოვოს მოსახლეობის ნების საწინააღმდეგოდ სერბეთის შემადგენლობაში დააბრუნებს [RFL/RL; Ahto LobjakasThe Kosovo Precedent“]

კომენტარები: