ლექსიკონიt

take care of

ზრუნვა, გაფრთხილება, ყურადღების მიპყრობა

 

Any treasure must be taken care of! - ნებისმიერ განძს გაფრთხილება უნდა! [The National Interest; Thomas de WaalSpring for the Patriarchs”]

კომენტარები: