ლექსიკონიt

take effect

გავლენის, შედეგის, ეფექტის ქონა, გამოღება;

 

These measures are due to take effect in 2013, and should improve the situation - ამ ზომებმა შედეგი 2013 წელს უნდა გამოიღოს, და მან ვითარება უნდა გამოასწოროს [The Economist, „Rose-tinted lessons“]

კომენტარები: