ლექსიკონიt

take exception to

გაპროტესტება

 

President also penned an opned piece for the Washington Post, which Nino Burjanadze took exception to – სააკაშვილმა Washington Post-ისთვისაც დაწერა წერილი, რომელიც ნინო ბურჯანაძემ გააპროტესტა [The Telegraph, Sarah Marcus, “Marking the anniversary of the Georgia-Russia War”]

კომენტარები: