ლექსიკონიt

take for granted

მოვლენის, ფაქტის, როგორც თავისთავად ცხადი მოცემულობის, მიღება

 

Events of the last couple of months suggest that this cannot be taken for granted - ბოლო ორი თვის მანძილზე განვითარებული მოვლენები ცხადყოფს, რომ ეს არ შეიძლება მივიღოთ, როგორც თავისთავად ცხადი მოცემულობა [The Faster Times, Linkoln MitchellBeyond the Elections in Georgia“]

კომენტარები: