ლექსიკონიt

take off

 1. გახდა (სამოსისა);
 2. დაკლება (წონისა);
 3. შემცირება, ჩადგომა (ქარისა); გაშვება; დაკლება (ფასისა);
 4. განადგურება, მოსპობა;
 5. მიბაძვა; იმიტირება, კოპირება; გაჯავრება, პაროდირება;
 6. აფრენა (ავიაციაში); მოწყდომა (ადგილიდან);
 7. გამოთვლა;
 8. წაყვანა, მოშორება, მოკვეთა; გათავისუფლება;
 9. დაწყება; სათავის აღება, განტოტვა;
 10. ერთბაშად დალევა (სასმელისა), გადაყლაპვა; გადაყლურწვა;
 11. გაძარცვა;
 12. (ვიღაცის) ყურადღების გადატანა, მოცდენა;

 

The Americans should host it, he declared, “because the crisis took off in New York” - შეხვედრას ამერიკელებმა უნდა უმასპინძლონ, განაცხადა მან, “რადგან კრიზისი ნიუ-იორკიდან დაიწყო” [The Economist, „The president who loved summits“]

His cosiness with the Russian president, has ... taken him off in a strange direction - მყუდრო ურთიერთობას რუსეთის პრეზიდენტთან, ის ... რთული სიტუაციისაკენ მიჰყავს [The Economist, “Supersarko leaves the podium”] 

კომენტარები: