ლექსიკონიt

take on

  1. (სამსახურში, გემზე...) აყვანა;
  2. მიღება (რაიმე ფორმისა, ხარისხისა...);
  3. მედიდურობა, ყოყოჩობა;
  4. გამოწვევის ან ნიძლავის მიღება, მათზე პასუხის გაცემა;
  5. გასუქება, წონის მომატება;
  6. (რამეზე) ნერვიულობა, განაწყენება, გაბრაზება;
  7. (სამხედრ.) ცეცხლის გახსნა;

 

We are prepared to, in order to promote the security of the alliance, be willing to take on challenges abroad - ალიანსის უსაფრთხოების მხარდასაჭერად უცხოეთში არსებულ გამოწვევებზე საპასუხოდ ჩვენ მზად ვართ [RFL/RL; Ahto LobjakasNATO Experts Recommend Balance Between Global Challenges, Local Concerns“]

კომენტარები: