ლექსიკონიt

take over

  1. მიღება, დაუფლება, გადმობარება, მესაკუთრედ გახდომა;
  2. გადაყვანა; გადავლა;
  3. გაბითურება, გაბრიყვება;
  4. შეთვისება, ათვისება

 

Since recognizing Abkhazia’s independence in 2008, Russia has effectively taken over a number of Abkhazia’s critical functions and economic sectors under the mantra of pursuing “bilateral cooperation - 2008 წელს აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარების დღიდან მოსკოვი აფხაზეთის ძირითად მოვალეობებს ეფექტურად დაეუფლა [The New York Times, Lincoln Mitchel & Alexander CooleyA Counterproductive Disdain“]

კომენტარები: