ლექსიკონიt

take pains

მცდელობის არდაკლება, ყველა ღონის ხმარა, თავის არდაზოგვა

 

Mrs. Clinton has taken pains to convey that Washington will continue to assert itself in the region – მისის კლინტონს მცდელობა არ დაუკლია, რომ ეს გზავნილი ადრესატებამდე მიეტანა: ვაშინგტონი განაგრძობს ამ რეგიონში თავის დამკვიდრებას [The New York Times, Sarah Marcus, Ellen Barry, “Clinton Seeks to Reassure Russia’s Neighbors”]

კომენტარები: