ლექსიკონიt

take place

ადგილის ქონა, მოხდენა

 

Something reminiscent of Adams' story took place on July 22 in The Hague - 22 ივლისს ჰააგაში ადამსის ისტორიის მსგავს რაღაცას ჰქონდა ადგილი [RFL/RL; Ahto LobjakasThe Kosovo Precedent“]

კომენტარები: