ლექსიკონიt

take root

ფესვების გადგმა, დამკვიდრება

 

Since we had finally brought down Soviet communism and seen the birth of democracy in Russia the most important thing to do was to help Russian democracy take root and integrate Russia into Europe - მას შემდეგ, რაც საბოლოოდ შევძელით საბჭოთა კომუნიზმის დამარცხება და რუსეთში დემოკრატიის ჩასახვის მოწმენიც გავხდით, მთავარი ამოცანა გახლდათ, ხელი შეგვეწყო ამ დემოკრატიის დამკვიდრებისა და რუსეთის ევროპაში ინტეგრაციისთვის [New York Times, Thomas L. Friedman, “What Did We Expect?”]

კომენტარები: