ლექსიკონიt

take shape

ხორცის შესხმა; გამოკვეთილი, რეალური კონტურების შეძენა

 

Outside the village of Ergneti, on the edge of South Ossetia, a new border is taking shape - სოფელ ერგნეთთან, სამხრეთ ოსეთის მახლობლად, ახალი საზღვარი რეალურ კონტურებს იძენს [The Economist, “A hard winter”]

კომენტარები: