ლექსიკონიt

take smth. easy on someone or something

რამის ვიღაცაზე მორგება

 

When she confronted them, she learned the station had been sold to new owners who wanted to take it easy on the new government - როდესაც იგი მათ დაუპირისპირდა, სწორედ იმ დროს შეიტყო, რომ ტელეკომპანია ახალ მფლობელებს მიჰყიდეს, რომლებსაც მისი მთავრობაზე მორგება სურდათ [Washington Post, Philip P. Pan, “Georgia, a Nation Stalled On the Road to Democracy”]

კომენტარები: