ლექსიკონიt

take someone (or something) in hand

ვიღაცის ან რაღაცის კონტროლზე აყვანა, საქმისთვის ხელის მოკიდება

 

How long would Mr Sarkozy have tolerated dithering before stepping in to take things in hand - რამდენ ხანს მოითმენდა ამ ყოყმანს სარკოზი, სანამ საქმეს თავად არ მოკიდებდა ხელს? [The Economist, „The president who loved summits“]

კომენტარები: