ლექსიკონიt

take someone to task

შენიშვნის მიცემა; გაკრიტიკება

 

All those foreign busybodies will take you to task. It enrages the crowd and it dents your reputation - ყველა ეს უცხოელი აბეზარი ხალხი გაგაკრიტიკებს. ეს მასებს გაარისხებს და თქვენს რეპუტაციას შელახავს [The Economist, “How to rig an election”]

კომენტარები: