ლექსიკონიt

take something with a pinch of salt

ეჭვით მოკიდება

 

Georgians would do well to take both sides’ election promises with heavy pinches of salt - ქართველები სწორად მოიქცევიან, თუკი ორივე მხარის საარჩევნო დაპირებებს დიდი ეჭვით მოეკიდებიან [The Economist, „Bread and circuses“]

კომენტარები: