ლექსიკონიt

take up

  1. აღება, მიღება, ატაცება, ხელის მოკიდება, დაკავება, აყვანა;
  2. შეშრობა, შთანთქმა;
  3. გაჭიმვა; დამაგრება;
  4. მოხსნა, მოშორება, გადაადგილება;
  5. გადახვევა (ფირისა);
  6. დამოკლება (კაბისა, ქვედაბოლოსი);
  7. განხილვა (საკითხისა);
     

 

The troops took up a position at the edge of the small Georgian village - ჯარმა პოზიცია პატარა ქართული სოფლის პირას დაიკავა [Washington Post, Philip P. Pan, „Georgia: Russia Is Stoking Tensions“]

კომენტარები: