თეზაურუსიt

Taxonomic Conquistadors

ტაქსონომიური კონკისტადორები. ტერმინი ინდიანას (აშშ) უნივერსიტეტის პროფესორს ბილ ნიკოლსს (1994) ეკუთვნის. იგი აღნიშნავს სოციოლოგიურ და მარკეტინგულ ქმედებებს, რომელთა შედეგადაც ხდება ინდივიდების კლასიფიკაცია, ძირითადად, სტერეოტიპული, ზედმეტად გამარტივებული კატეგორიების მიხედვით. ტერმინ "კონკისტადორის" გამოყენება მიუთითებს ტაქსონომიის, კლასიფიკაციის უნარზე, იქონიოს მაფორმირებელი გავლენა მედიის სტრატეგიასა და ტაქტიკაზე. 

კომენტარები: