თეზაურუსიt

Telecommunication

ტელეკომუნიკაცია. კომუნიკაცია ტელეგრაფის ან ტელეფონის მეშვეობით, კაბელით ან უკაბელოდ.

კომენტარები: