თეზაურუსიt

Teledemocracy

ტელედემოკრატია. ტერმინი აერთიანებს და აღწერს ყველა იმ თეორიას, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ ტელეკომუნიკაცია დემოკრატიის განვითარებას ემსახურება, ინფორმაციის გავრცელებითა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით, კომპიუტერით გაშუალებული თემების შექმნით.

კომენტარები: