თეზაურუსიt

Telematics

ტელემატიკა. ინფორმაციის დამუშავებისა და გადაცემის ინტეგრირებული საშუალებები, ინფორმაციის გაციფრულების შედეგად.

კომენტარები: